Çatı

Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara çatı denilir.

Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atölye, fabrika, hastane, okul ve buna benzer pek çok yapıda kullanılmaktadır.

Çatıların ana görevleri kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmek, yağmur ve kar suları yoluyla yapıya gelen suyu en kısa yoldan oluk, dere ve borulardan zemine vererek uzaklaştırmaktır.

Eğimlerine göre çatılar 3 guruba ayrılırlar: 1.Düz çatılar (0-50 arasında eğimi olan çatılar) 2.Orta eğimli çatılar (5-400 arasında eğimli olanlar) 3.Dik çatılar (? 400 eğimli olanlar)

Çatılar, yapıların atmosfer tesirleri dediğimiz hava, yağmur, kar, dolu, sıcak ve soğuktan korunmaları için yapılırlar. Bu bakımdan yüzeyleri bu gibi atmosfer tesirlerine ve diğer dış tesirlere karşı koymak gayesi ile örtü malzemeleri ile kaplanır. Çatı örtüsü yağmur ve kar sularını içeriye geçirmeyerek dere ve oluklara nakleden yapı kısmıdır.

Farklı sıcaklıklardaki (ısıdaki) iki ortam arasındaki ısı transferini en aza indirmek için yapılan işlemlere ısı izolasyonu adı verilir. Isı izolasyonu için kullanılan malzemelere de ısı yalıtım malzemeleri denir.

Isı izolasyonunun Avantajları

Isı izolasyonunda uygulanan malzemelerin kalınlığına göre yüzde 30-90 arasında ısı kaybını azaltır. Ev içinde küflenme vb. olayların önüne geçer. Daha az yakıt tüketimi sağlayarak hava kirliliğini ve ısınma masraflarını azaltır. Yazın binaların aşırı ısınmasının önüne geçilir. Kış aylarında ise iç hacim sıcaklığını arttırır. Bu sayede daha konforlu ve sağlıklı ortamlar oluşur.

Isı izolasyonu binaların nerelerine yapılır?

Binaların çatı ve duvarlarına, katları ayıran döşemelere, toprak temaslı mahallere, tesisat boruları ve havalandırma kanallarına, garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara uygulanabilir. Bunların dışında kışın pencerelerden oluşan ısı kayıplarını azaltmak ve yazın binaya giren güneş ışığını sınırlandırıp aşırı sıcaklıktan korumak için özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılabilir

Isı izolasyonu nasıl yapılır?

Isı yalıtımı binaların iç ve dış cephelerine uygulanabilir. Binaların çatı, döşeme ve dışa bakan tüm duvarlarına ısı geçirmeyen malzeme uygulaması ile yapılır. Özel yalıtım camı üniteleri ve izolasyon doğramaları ile de pencerelere uygulanabilir. Tesisatların izole edilmesi de ısı izolasyonunun önemli bir unsurudur.