Güzel İnsan Nasıl Olur

 • Hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi aktarmaz, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyin ardına düşmez, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi istemez.
 • Kendi doğrularını başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmaz, en güzel şekilde öğüt verir.
 • Doğruyu yapmak için destekçi beklemez.
 • İyi ve güzel şeylerin yayılmasını arzu eder.
 • İyiliği engellemez, önünü açar.
 • Asla ümitsizliğe düşmez; metin ve sabırlıdır.
 • Aşırı gitmez, taşkınlık yapmaz; aşırı sevinmez; aşırı üzülmez.
 • Dünya nimetlerinden en güzel şekilde faydalanır.
 • Bozgunculuk yapmaz.
 • Kötü duygularını ıslah etmeye çalışır.
 • Yaptığı hatalara pişman olur, hemen ardından bir iyilik yapar ve aynı hatayı ikinci defa yapmamaya gayret eder.
 • Zalimleri dost veya sırdaş edinmez; zalimlere arka çıkmaz; boyun eğmez ve zalimlerin tuzaklarından ötürü tasalanmaz.
 • Düzeni bozmaz, karışıklık çıkarmaz.
 • Doğal dengeyi korur.
 • Barışı bozmaz, barışı bozanlarla mücadele eder.
 • Zulme uğramış, yardım bekleyen insanlar uğrunda zulüm ortadan kalkıncaya kadar mücadele eder.
 • Yanlışa karşı mücadelesini yanlış yollarla değil, en güzel şekilde yapar.
 • Güzel söz söyler; güzel öğütle doğruluğa çağırır.
 • Pislikten sakınır, güzeli ve temizi sever.
 • Bir şey pisse, çok olmasına kıymet vermez, temizse az bile olsa makbul olduğunu bilir.
 • Yaratanından başka hiçbir varlığa el açıp yalvarmaz; hiçbir varlıktan korkmaz ve hiçbir varlıktan medet ummaz.
 • Öfkesini yutar; kızdığı zaman bile kusurları bağışlar.
 • Kimseyle alay etmez; kimseyi ayıplamaz; kimseyi kınamaz.
 • Kimsenin arkasından konuşmaz.
 • Kusur aramaz.
 • İftira etmez.
 • Laf getirip götürmez.
 • Yumuşak kalpli ve merhametlidir.
 • Kimsenin inancına hakaret etmez; başkalarının inançlarına hakaret edilen topluluklarda bulunmaz.
 • Kabalıktan kaçınır.
 • El açıp isteyeni azarlamaz.
 • Kimseyi kötü lakapla çağırmaz.
 • Böbürlenmez, büyüklük taslamaz.
 • Küçümseyerek insanlardan yüz çevirmez.
 • Tevazu ile yürür.
 • Yaptığı iyiliği başa kakmaz.
 • Şımarmaz, nankörlük etmez; her şeyin kıymetini bilir.
 • Gösteriş yapmaz.
 • Düşünüp öğüt alır ve aklını kullanır.
 • Bilgiye değer verir; bilge ve aydın olmayı ister.
 • Sürekli öğrenir ve öğrendiklerini tatbik eder.
 • Dinler ve sözün en güzeline uyar.
 • Her şeye ibret nazarı ile bakar; doğadan, var oluştan, geçmişten, ölümden ibret alır.
 • En ufak bir iyiliğin ve en ufak bir kötülüğün bile karşılığını bulacağına inanır.
 • Gönül huzuru ve vicdan rahatlığı ister.
 • Tüm işlerini hakkını vererek, titizlikle ve danışarak yapar.
 • Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirir; boş durmaz, boş kalınca başka işe yönelir.
 • Cahillerden yüz çevirir; boş söz işitince vakar ile geçip gider.
 • Tedbirlidir; daima hazırlıklı ve uyanık bulunur.
 • Bollukta da darlıkta da, kazançlarından ihtiyacı fazlasını iyilik yolunda harcar.
 • Harcadığında ne israf ne cimrilik eder.
 • Malından isteyene ve mahrum kalmışa belli bir hak tanır; yoksulu doyurur ve yoksulu doyurmaya teşvik eder.
 • Elinden çıkana üzülmez; isteyerek verir.
 • İyilerinden ve sevdiklerinden verir.
 • Borcuna sadıktır.
 • Emeksiz / haksız kazançtan kaçınır; kumar oynamaz.
 • Mal biriktirmez.
 • Hırsızlık yapmaz.
 • Anne babasına güzel söz söyler, iyi davranır, esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat gerer.
 • Akrabalık bağlarını canlı tutar.
 • Varsa eşine sadık kalır ve evliliği teşvik eder.
 • Namusunu korur.
 • Soyların belli olmasını teşvik eder.
 • İnsanların mahremiyetlerine saygı duyar, kendi evinden başka eve izin verilinceye kadar girmez.
 • Yetimi ve yetimin haklarını korur.
 • Kadınların kadınlıklarının (fuhuş, teşhir, vb. yollarla) sömürülmesine karşı durur.
 • Adaleti ayakta tutar; hükmettiğinde adaletle hükmeder.
 • Görevi ehli olana verir.
 • Doğruyu getirir ve söz ve işleriyle onu tasdik eder.
 • Herkesçe güvenilir ve dürüst olarak bilinir.
 • Doğruyu gizlemez.
 • Yalan yere şahitlik etmez, en yakını dahi olsa kimseyi kayırmaz.
 • Yapamayacağı şeye söz vermez ve gerçekte yapmadığı şeyi söylemez.
 • İlke ve inançlarını arzu ve heveslerine ve her türlü menfaate tercih eder.
 • Çaresiz kalsa bile inanç veya ilkelerinden vazgeçmek yerine başka bir yere göç etmeyi tercih eder.
 • Şahitlik etmekten kaçmaz.
 • Hainlik yapmaz; karşısındaki ona hainlik yapsa veya karşısındakinin ona hainlik yapacağını düşünse bile.
 • Kötülük üzere gizli konuşmaz.
 • Yalana kulak vermez.
 • Sağlıklı düşünmesini engelleyecek şeylerden uzak durur.
 • İnanmak için mucize beklemez.
 • Büyüyle, falla uğraşmaz.
 • Haberin doğruluğunu araştırır; kulaktan dolma bilgiyle, zan ve tahminle konuşmaz; kesin bir delil olmadan hiç bir şey hakkında münakaşa etmez.
 • Hayra çağırır, iyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırır.
 • Çokluğu bir ölçü olarak almaz ve çokluk kuruntusuna düşmez.
 • Grupçuluk yapmaz; ortak temeller üzerinde yoğunlaşır, farklılıkları ayrılık vesilesi yapmaz.
 • Düşmanlık üzerine yardımlaşmaz.
 • İnsanların arasını düzeltir, aralarına ayrılık sokmaz.
 • Zalimlere karşı onurlu ve zorlu, diğerlerine karşı alçak gönüllüdür.
 • Kalbinde kin tutmaz.
 • Kendi gibi kimseleri kardeş edinir, onlarla bağlarını canlı tutar.
 • Dost, akraba ve yakınlarını ziyaret etmeyi bırakmaz.